Myndighetskontakter

  • SSA skriver till näringsdepartementet om förbudet mot mobilsurfning Vi har här tidigare skrivit om förbudet mot användning av mobiltelefon i samband med bilkörning som infördes 1 februari. I ett brev till näringsdepartementet och Transportstyrelsen vill SSA fästa uppmärksamheten på ... Läs mer
  • Förbud mot handhållen kommunikationsutrustning SSA har tillskrivit Näringsdepartementet och Transportstyrelsen angående frågan om handhållen mikrofon är att betrakta som handhållen kommunikationsutrustning. Brevet kan läsas här . Läs mer
  • PTS föreslår sänkt effektgräns Det har länge varit känt att Post- och telestyrelsen arbetat med en ny utgåva av den föreskrift som reglerar amatörradion i Sverige. De nuvarande reglerna för amatörradio trädde i kraft ... Läs mer
  • Årsrapport till PTS, 2017 I delegationsbeslutet föreskriver PTS innehållet i den årsrapport SSA ska lämna. Årsrapporten kan läsas här  Läs mer
  • PTS tillsyn PTS har genomfört en tillsyn över SSA:s hantering av de delegerade uppgifterna som PTS ställer enligt delegationsbeslut 17-2758. Resultatet finns dokumenterat i en underrättelse 17-9315. Den kan läsas här. Svaret från ... Läs mer
Print Friendly, PDF & Email
Share