Funktionärslista

OBS! Klicka på anropssignal för kontaktuppgifter.

Styrelse

[Styrelse]

Revisorer

[Revisorer]

Valberedning

[Valberedning]

Poströsträknare

[Poströsträknare]

Kansli

[FunkCSS][Kansli]

Distrikt 0

[FunkCSS][Funktionärslista_D0]

Distrikt 1

[FunkCSS][Funktionärslista_D1]

Distrikt 2

[FunkCSS][Funktionärslista_D2]

Distrikt 3

[FunkCSS][Funktionärslista_D3]

Distrikt 4

[FunkCSS][Funktionärslista_D4]

Distrikt 5

[FunkCSS][Funktionärslista_D5]

Distrikt 6

[FunkCSS][Funktionärslista_D6]

Distrikt 7

[FunkCSS][Funktionärslista_D7]

Sektion Digital

[Sektion_Digital]

Sektion EMC

[Sektion_EMC]

Sektion HF

[Sektion_HF]

Sektion IARU

[Sektion_IARU]

Sektion Radioteknik

[Sektion_Radioteknik]

Sektion Redaktion och Marknadsföring

[Sektion_Redaktion_och_Marknadsföring]

Sektion Rekrytering, utbildning och certifiering

[Sektion_Rekrytering_utbildning_och_certifiering]

Sektion VUSHF

[Sektion_VUSHF]

Sektion Nödtrafik

[Sektion_Nödtrafik]

Avstörningsfunktionärer

[Avstörningsfunktionärer]

Myndighetskontakter

[FunkCSS][Myndighetskontakter]

QSL-manager

[FunkCSS][QSL-manager]