Scouter ropar CQ

Scouter ropar CQ

Under helgen 20-21 oktober är det åter igen dags för scoutaktiviteten JOTA (jamboree on the air). NSF (nykterhetsrörelsens scoutförbund) scouterna i Värmland, kommer att delta. Vi kommer att köra både kortvåg, två meter och låta scouterna prova på morsesignalering.

 

Equmeniascout kommer att vara aktiva med 8S4SP i Frövi och ytterligare en signal i Lindesberg eller Nora.

 

Välkomna att svara på våra anrop.

SM4VJG –Peter

distriktet Scoutkontakt SM4-

DL4 (SM4IVE) Lars