Information från PTS

Efter förfrågan meddelar PTS att man arbetar för att ha en ny provfrågebank tillgänglig under våren 2014. Därefter kan kursledare och utbildningsansvariga behöva anpassa utbildningen i större eller mindre grad. Målsättningen är att prov utförda efter utbildning under höstterminen 2014 skall baseras på den nya frågebanken.

Vi tackar för nyheten genom Anders SM6CNN

SM6JSM Eric
Print Friendly, PDF & Email
Share