IARU nödsambandsguide

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Version 1.4, 2017-10-24

Översättning och bearbetning av IARU Emergency Telecommunications Guide, Anders SM6CNN och Bernt SA6RTJ

 

SSA:s kansli