Övriga dokument

  • SSA-Informationspolicy 2016 Policyn finns bland dokumenten och du kan klicka här: dokumentsamling Gå därefter till Kansliet och sedan till SSA Informationspolicy.
  • Förteckning över LED-produkter som SSA anmält till Elsäkerhetsverket Efter mätningar har SSA idag anmält 12 undermåla LED-produkter till Elsäkerhetsverket. Produkterna uppvisar bister såväl rörande elsäkerhet som EMC. Klicka på respektive bild för att läsa anmälan eller studera mätresultat.    
  • IARU-möte Wien 2013 IARU HF Meeting 2013 Sammandrag av förhandlingarna (på svenska).
  • Bandplan VHF
  • Bandplan HF Sidan uppdaterad 2018-02-19 Bandplan HF enligt IARU Region 1 – med Svensk tillämpning. Version 2.61 av SM2DCU 2017-10-25
Print Friendly, PDF & Email
Share