Dagens födelsedagsfirare

2018-08-19

Jubilarer

Från och med 8 okt 2017 postas inga mer inlägg om dagens Jubilar. Detta på grund av att Eric, SM6JSM numera tagit över utgående QSL-service. Listan över dagens födelsedagsfirare fortsätter att publiceras och Eric kommer dessutom att lägga ut QSL-kort i bildkarusellen på hemsidan på de som fyller jämna år – och där vi har något QSL i arkivet att visa upp.

[Länk till Gratulationsarkivet här]

q= SELECT M.`anropssignal`AS `call`, M.`webpublicering-fornamn` AS fnamn, M.`webpublicering-efternamn` AS enamn, M.`webpublicering-postadress` AS ort, DATE_FORMAT(SUBSTRING(M.`fodelsear`, 1, 8), '%Y-%m-%d') AS birthday, Year(CURDATE())-SUBSTRING(M.`fodelsear`, 1, 4) AS years FROM `wp_medlemsinformation` AS M LEFT JOIN smcb_f_undantag AS U ON M.anropssignal = U.signal WHERE ( U.signal IS NULL ) AND CHAR_LENGTH(M.`fodelsear`)>7 AND SUBSTRING(M.`fodelsear`, 5, 4) LIKE DATE_FORMAT(CURRENT_DATE,'%m%d') AND M.`anropssignal` LIKE 'S%' AND M.`anropssignal` < 'SM8%' AND M.`andringskod`<>'AV' AND M.`medlemskod`<>'EJM' AND M.`medlemskod` NOT LIKE 'K%' AND M.`medlemskod` NOT LIKE 'P%' AND M.`medlemskod`<>'QRT' AND M.`medlemskod`<>'RPT' AND ( M.statuskod =1 OR M.statuskod =2 OR M.statuskod =3 OR M.statuskod =7 OR M.statuskod =8 OR M.statuskod =13 OR M.statuskod =14 ) ORDER BY years DESC, M.anropssignal ASC
Access denied for user 'fssa'@'localhost' (using password: NO)